DOD en ELD/OSO

 

Het ELD (Elektronisch Leerdossier) en het DOD (Digitaal Overdrachtsdossier) / OSO (Overstapservice Onderwijs) hebben dezelfde doelstellingen:
  • Het vaststellen van een standaard voor de set aan gegevens die digitaal    
    uitgewisseld kan worden tussen scholen uit het PO/VO. Het gaat hierbij om leer- en begeleidingsgegevens.
  • Het ontwikkelen van een veilige methodiek waarmee bovengenoemde gegevens digitaal verzonden en ontvangen kunnen worden.

In het schooljaar 2011-2012 heeft het ELD de nieuwe naam OSO (Overstapservice Onderwijs) gekregen. 

 

Met SOM kunt u gemakkelijk leerlinggegevens middels het ELD/OSO of DOD uitwisselen. Met de digitale overdracht van leerlinggegevens wordt een stap gezet in het verminderen van veel hand- en papierwerk.

 

Zie: www.vdod.nl en www.eld.nl voor meer informatie